Passiivse joomise aspekt alkoholipoliitika kujundamises

Avalik kiri Eesti Vabariigi ministritele ja Riigikogu liikmetele. Viimastel aastatel on alkoholiga seotud kahjusid analüüsivad teadusuuringud suunanud alkoholist tingitud kahjude osas tähelepanu alkoholi joojale. Teadustekstides nimetatakse seda alkoholi põhjustatud kahjuks teistele (harm to others). Kõnekeeles on kasutatud terminit passiivne joomine, mida kasutame ka meie. Erinevad mastaapsed uuringud (Austraalia, Iirimaa, Suurbritannia,

Jätka lugemist
fasdkonv

Avatud konverents: raseduseaegse alkoholi mõju lootele

Alkohol on tunnistatud kindlalt teratogeeniks ja rasedusaegset ohutut alkoholitarvitamise piiri ei ole suudetud määrata. Ka väikestes kogustes alkoholi tarvitamine on ohtlik loote arengule ning võib raseduse alguses põhjustada elundite väärarendeid. Loote kergem kahjustumine ema rasedusaegse alkoholitarvitamise tagajärjel võib avalduda alles koolieas käitumishäirete ja õpiraskustena, raskema vormi tunnused ilmnevad aga juba

Jätka lugemist
fabricas-too-young-to-drink-campaign-cautions-alcohol-during-pregnancy-designboom-04

25. november – Avatud konverents: raseduseaegse alkoholi mõju lootele

Eesti Karskusliit korraldab 25. novembril 2015 koostöös Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Perinatoloogia Seltsi ning EV Sotsiaalministeeriumiga Norway Grants’i rahastamisel konverentsi, mis keskendub raseduse ajal tarbitud alkoholi mõjule veel sündimata lapse tervisele ja arengule. Tallinnas toimuval konverentsil astuvad üles: Dr Raja Mukherjee Suurbritanniast (National Clinic for Fetal Alcohol, http://www.fasdclinic.com/about-us), Dr Nina

Jätka lugemist
robin room

Teistele tekitatud kahju uurimine on kasvav teema

Kui mure teistele tekitatud alkoholikahju pärast on juba pika ajalooga, siis teadlaste huvi selle teema vastu on kasvanud viimastel aastatel, ütles professor Robin Room, kes on üheks peakõnelejaks 14.-17. septembrini Helsinkis toimuval Kettil Bruun´i Ühingu konverentsil. Robin Roomi, kes on Austraalias asuva Alkoholipoliitika Uuringute Keskuse direktor, sõnul on esile kerkinud

Jätka lugemist
TYTD

9.09 – Täna on alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste teadlikustamise päev

Üheksanda kuu üheksas päev ehk 9. september on rahvusvaheline alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste (Fetal Alcohol Spectrum Disorders – FASD) teadlikustamise päev. FASD esinemissagedust ei ole kõikjal uuritud. Diagnoos eeldab spetsiifilist meditsiinilist ekspertiisi ja nii jäävad paljud juhtumid avastamata või pannakse vale diagnoos. USA-s ja Euroopas üldiselt hinnatakse FASD esinemist ühel protsendil

Jätka lugemist

Teistele tekitatud kahju: uus briti uurimus laiemas perspektiivis

Paljude aastate vältel mõeldi alkoholiprobleemi puhul peamiselt probleemidele, mida jooja tekitas iseendale. Rahva tervise huvi selles küsimuses sai defineeritud läbi alkoholi tarvitaja tervise eest hoolekandmise ja tema elu kvaliteedi parandamise kaudu. Keskenduti sõltlaste abistamisele ja nendele ravi tagamisele. Ainult piiratud juhtudel, näiteks joobes juhtimise korral, nähti alkoholi tarvitamisega seotud kahju,

Jätka lugemist

Passiivse joomise võrdlus 5 riigi tulemuste põhjal

Mil moel oled sina kannatanud kellegi joomise pärast? Allolevas tabelis on kokku pandud 5 riigis läbiviidud uurimuse tulemused. Vastused on protsentides ning viitavad viimase 12 kuu perioodile. Kus on kriips, siis nendes riikides vastavat küsimust ei esitatud. Mõtle ka oma viimasele aastale ja vasta nendele küsimustele.

Jätka lugemist

OECD raport kutsub valitsusi alkoholiprobleemi prioriteediks seadma

“Kahjud, mida põhjustatakse teistele inimestele, peale tarbija enda, kaasa arvatult vägivalla ja joobes juhtimisega seotud õnnetuste ohvrid, kuid ka lapsed, kes sünnivad alkoholi põhjustatud sünnidefektidega, on nende sotsiaalsete tagajärgede kõige nähtavamaks tulemuseks. Järgmisteks olulisteks dimensioonideks on tervishoiu ja kuritegevusega ning ka madalama produktiivsusega seotud kulud. Need tagavad valitsustele tugeva põhjenduse,

Jätka lugemist

Passiivse joomise näide Taanist

Kui koguda andmeid, mil moel ja kui palju inimesed saavad häiritud/rünnatud/kannatada kellegi alkoholi tarvitamise pärast, millised need arvud meil oleks? Taanis näiteks on seda uuritud ja seal siis sellised näitajad. Aitab ehk probleemi veidi piltlikustada. Taani elanike arv on umbes 5.6 miljonit. Alkoholi keskmine tarvitatud kogus 2013. aastal oli Taanis

Jätka lugemist
Valter_Parve

Valter Parve: passiivsest joomisest

Küllap on passiivse joomise reklaame meist enamus juba kohanud. Küllap on mõtteidki seinast seina: kelle jaoks juba kooliajast äraleierdatud ja tüütu, kellele lihtsalt huvipakkuv, keda tegudele kutsuv. Kui senine teavitustöö on olnud suunatud peamiselt nendele kahjudele, mida alkohol teeb selle tarvitajale, siis seekordne vaatab teisi inimesi ta ümber. Need teised

Jätka lugemist