KURITEGEVUS JA ALKOHOL
Justiitsministeeriumi 2014. aasta kriminaalstatistika näitab, et võrreldes 2013. aastaga vähenes registreeritud kuritegude arv 5% ning võrreldes kümne aasta taguse ajaga on langus olnud 34%, kirjutab Kriminaalpoliitika.ee

Vägivallaga seotud kuritegusid registreeriti 2014. aastal 7489, mis on 6% vähem kui 2013. aastal. Justiitsministeeriumi ohvriuuringu kohaselt puutub vägivallaga aastast kokku 1-3% elanikkonnast ning hinnanguliselt 40% kannatanutest teavitab sellest ka politseid.

„Meie uuring näitab, et vägivallajuhtumite puhul on peamiseks riskiteguriks alkohol, kuna enam kui pooltel juhtudel on kas ohver, toimepanija või mõlemad olnud joobes. Samuti saab just uuringute põhjal väita, et inimesed pöörduvad vägivalla tõttu politsei poole rohkem kui mõne aasta eest,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Jako Salla.

JOOBES JUHTIMINE – 6600 joobes juhti päevas
42 protsendil joobes roolist tabatud juhil oli 2013. aastal joove üle 1,5 promilli, 39 protsendil oli joobe suuruseks 0,5-1,49 promilli ning vaid 19 protsendi puhul oli tegemist jääknähtudega. Maanteeameti peadirektori Aivo Adamsoni sõnul pole need osakaalud 2014. aastal eriti muutunud.

2013. aastal pandi reidide käigus puhuma umbes 496 000 juhti, kellest 5233 olid joobes. Kui panna iga päev kõik juhid puhuma, siis oleks maanteeameti arvutuste kohaselt 6600 juhti joobes. «Need on tõsised numbrid,» nentis Adamson Postimehe vahendusel.

Inimkannatanutega liiklusõnnetusi joobes mootorsõidukijuhi osalusel oli 2012. aastal 1383 ja 2013. aastal 1376. Hukkunutega liiklusõnnetusi joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimus 2012. aastal 14, 2013. aastal 26.

ALKOHOLI MÕJU PEREKONNALE
41 000 naist aastas sai vigastada vägivalla tõttu, neist 7000 sai raskeid ja eluohtlikke vigastusi. Pooled perevägivalla ja seksuaalvägivalla juhtumitest olid seotud alkoholi tarbimisega. (Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2005)

2009, aastat andmetel teab 52% eestimaalastest peresid, kus on alkoholi tõttu probleeme tekkinud. Joomise pärast muretsevad kõige rohkem alkoholitarvitajate lähedased. 30% meestest tunnistab, et pereliikmed on soovitanud neil vähem alkoholi tarbida. (EMOR RISC 2009 ja Politseiamet).