25. november – Avatud konverents: raseduseaegse alkoholi mõju lootele

fabricas-too-young-to-drink-campaign-cautions-alcohol-during-pregnancy-designboom-04

Eesti Karskusliit korraldab 25. novembril 2015 koostöös Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Perinatoloogia Seltsi ning EV Sotsiaalministeeriumiga Norway Grants’i rahastamisel konverentsi, mis keskendub raseduse ajal tarbitud alkoholi mõjule veel sündimata lapse tervisele ja arengule.

Tallinnas toimuval konverentsil astuvad üles:
Dr Raja Mukherjee Suurbritanniast (National Clinic for Fetal Alcohol, http://www.fasdclinic.com/about-us),
Dr Nina Kaminen-Ahola Soomest (University of Helsinki),
Professor Peter Hepper Põhja-Iirimaalt (Queen’s University Belfast),
Dr Kieran O´Malley Iirimaalt (Royal College of Psychiatrists),
Dr Kersti Linask USA-st (University of South Florida),
Gro CC Lohaugen Norrast (Sorlandet Hospital, Arendal).

Konverents on mõeldud erinevate valdkondade ekspertidele tervishoiusüsteemis (laste-, naiste- ja perearstid ning ämmaemandad, lasteõed ja teised laste tervisega seotud spetsialistid). Käsitletavate teemadena tõstetakse esile alkoholi kahjuliku mõju lootele teaduslik taust, alkoholist põhjustatud lootekahjustuste ennetuse olulisus ning diagnoosimise ja edasise toetussüsteemi vajalikkus.

“Oleme Norway Grants’i ja Sotsiaalministeriumi rahalisel toel viinud läbi passiivse joomise teemalist meediakampaaniat, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu kellegi alkoholi tarvitamise kaudu teistele tekitatud kahjule,” selgitab Karskusliidu juht Lauri Beekmann. “Üks olulisemaid ja tõsisemaid tahke selles teiseses kahjus on raseduse ajal tarvitatud alkoholi mõju veel sündimata lapsele ja tema edasisele elule.”

Alkohol, kõige laiemas kasutuses olev psühhoaktiivne aine, on teratogeen ehk aine, mis võib tekitada loote arenevas organismis väärarendeid. Teadlaste hinnangul on rasedusaegse alkoholi tarvitamise näol tegemist vaimse arengu mahajäämuse juhtiva põhjusega lääne tsivilisatsioonis, olles seejuures 100% ennetatav. Pole olemas ohutut alkoholikogust, mida naine raseduse ajal tarbida võib. Kui alkoholi tarvitab ema, on seda sunnitud tarvitama ka tema üsas kasvav laps!

Eesti Lastearstide Selts ja Eesti Perinatoloogia Selts tõstatavad küsimuse, kas loote kahjustused ema alkoholi tarbimisest on Eestis aladiagnoositud ning kas loote alkoholist tingitud kahjustuste ennetus ja juba sündinud ning kahjustunud laste edasise tervise ja arengu toetamine on piisav.

Konverents toimub 25. novembril 2015 Tallinnas ning osalus on kõigi jaoks tasuta.

Konverentsi viiakse ellu Rahvatervise programmi Kahepoolsete suhete fondi projekti „Alkoholi põhjustatud sünnikahjustus – õppides rahvusvahelisest kogemusest“ raames.

Book your tickets