Teistele tekitatud kahju uurimine on kasvav teema

robin room

Kui mure teistele tekitatud alkoholikahju pärast on juba pika ajalooga, siis teadlaste huvi selle teema vastu on kasvanud viimastel aastatel, ütles professor Robin Room, kes on üheks peakõnelejaks 14.-17. septembrini Helsinkis toimuval Kettil Bruun´i Ühingu konverentsil.

Robin Roomi, kes on Austraalias asuva Alkoholipoliitika Uuringute Keskuse direktor, sõnul on esile kerkinud kolm peamist uurimisviisi, mille alusel kellegi joomise pärast teistele tekitatud kahju hinnatakse: elanikkonna küsitluste baasil tehtavad uringud, mis lähtuvad selle “teise” perspektiivist, registrite või juhtumipõhiste andmebaaside analüüsid ning kvalitatiivsed uuringud, mis keskenduvad kellegi joomise tõttu teistele tekitatud kahju kogemustele ja juhtumitele.

“Uute uuringute tulvas on üles kerkinud mitmed kontseptuaalsed ja metodoloogilised teemad. Teistele tekitatud alkoholikahju on olemuselt koostoimeline ning defineerida on vaja kahju kui selline ning sele tuletatavus joomisest,” ütles Room.

Enam kui negatiivsed tagajärjed

Soome teadlase Katariina Warpeniuse sõnul läheb teistele tekitatud kahju mõiste kaugemale kui vaid selle tuvastamine ning kellegi joomise negatiivsete tagajärgede kirjeldamine. Warpenius selgitab, et see juhib tähelepanu spetsiifilistele kahjudele, selgitab, kuidas kahjulikke tagajärgi põhjustatakse ning juhatab ka selliste sotsiaalsete probleemide poliitilistele lahendustele.

“Koos kasvava teadusalase huviga teistele tekitatud kahju osas on kasvamas paralleelne poliitiline huvi rõhutada alkoholipoliitiliste meetmete vajadust kaitsta süütuid ohvreid kellegi joomise poolt tekitatava kahju eest,” lisas Warpenius.

Book your tickets