Teistele tekitatud kahju: uus briti uurimus laiemas perspektiivis

Paljude aastate vältel mõeldi alkoholiprobleemi puhul peamiselt probleemidele, mida jooja tekitas iseendale. Rahva tervise huvi selles küsimuses sai defineeritud läbi alkoholi tarvitaja tervise eest hoolekandmise ja tema elu kvaliteedi parandamise kaudu. Keskenduti sõltlaste abistamisele ja nendele ravi tagamisele. Ainult piiratud juhtudel, näiteks joobes juhtimise korral, nähti alkoholi tarvitamisega seotud kahju, mida kogesid teised peale jooja enda.

Viimastel aastatel on mõtlemine selles osas muutunud. Suuremat tähelepanu on suunatud probleemidele, mida kellegi joomine tekitab teistele. Nii joobes inimesega avalikus kohas või tänaval kokkupuutuvatele inimestele kui ka eriti nendele juhtudele, kui alkoholi tarvitaja tekitab oma joomisega kahju kõige lähedasematele – abikaasale, lastele, teistele sugulastele, sõpradele ja kaastöölistele. Esimene suuremahuline uurimus, mis seda kahju püüdis kaardistada viidi 2008. aastal lbi Austraalias.

Selliste teadusuurimuste idee on hakanud nüüd laialt levima. Hetkel kogutakse tulemusi Maailma Tervishoiuorganisatsiooni uurimusest, mis keskendus alkoholi tõttu teistele tekitatud kahjule seitsmes madala ja keskmise sissetulekuga riigis. Vahepeal on erinevates riikides läbi viidud küsitlusi, mille küsimused sarnanevad algsele Austraalia uurimusele, võimaldades võrdlusi.

Kõige hiljutisem Suurbritannia raport avaldas tulemused küsitlustest, mis viidi läbi Shotimaal ja Loode-Inglismaal. Alljärgnevas tabelis on võrreldud mainitud UK raporti tulemusi, Uus-Meremaal, Iirimaal ja Austraalias läbi viidud küsitlustega. Inimestelt on küsitud erinevate kahjude kohta viimase aasta sees. Kus on kriips, siis seal sellist küsimust ei esitatud ja seega vastavad andmed puuduvad. (Tabeli paremaks nägemiseks, klikkige selle peale).

Pass_joom_aug2015

Book your tickets