Passiivse joomise võrdlus 5 riigi tulemuste põhjal

Mil moel oled sina kannatanud kellegi joomise pärast? Allolevas tabelis on kokku pandud 5 riigis läbiviidud uurimuse tulemused. Vastused on protsentides ning viitavad viimase 12 kuu perioodile. Kus on kriips, siis nendes riikides vastavat küsimust ei esitatud. Mõtle ka oma viimasele aastale ja vasta nendele küsimustele.

Pass_joom_aug2015

Book your tickets