OECD raport kutsub valitsusi alkoholiprobleemi prioriteediks seadma

eurocare_welcomes_the_oecd_report_tackling_harmful_alcohol_use_and_its_strong_alcohol_policy_recommendations_largeKahjud, mida põhjustatakse teistele inimestele, peale tarbija enda, kaasa arvatult vägivalla ja joobes juhtimisega seotud õnnetuste ohvrid, kuid ka lapsed, kes sünnivad alkoholi põhjustatud sünnidefektidega, on nende sotsiaalsete tagajärgede kõige nähtavamaks tulemuseks. Järgmisteks olulisteks dimensioonideks on tervishoiu ja kuritegevusega ning ka madalama produktiivsusega seotud kulud. Need tagavad valitsustele tugeva põhjenduse, miks tegutseda kahjustava alkoholi tarvitamise vähendamise nimel.” (OECD raport 2015: Võideldes kahjustava alkoholi tarvitamisega).

Täna tutvustas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) oma mitu aastat töös olnud raportit “Võideldes kahjustava alkoholi tarvitamisega”, mis hindab erinevaid alkoholipoliitilisi stsenaariume. Raport võeti alkoholipoliitikaga tegelevate vabaühenduste poolt entusiastlikult vastu, nähes selle osa laiemas alkoholipoliitilises diskussioonis.

“Täna esitas OECD tugeva sõnumi Euroopa riikide valitsustele, Euroopa Komisjonile ja rahva tervise kogukonnale,” ütles Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi Eurocare peasekretär Mariann Skar. “Ka kõige kallimad sekkumised, nagu tervishoiu süsteem ja töökohapõhised sekkumised on kuluefektiivsed ja tagavad nii majandusliku ka kui tervise kasu. Raport näitab ka, et lisaks meetmetele, mis on suunatud kõige enam tarvitavatele rühmadele, on oluline rakendada ka laiemaid poliitilisi sekkumisi, mis puudutavad alkoholi hinda ja turustamist.”

OECD tutvustas täna oma raportit pressikonverentsidel Londonis ja Pariisis. Raport ning OECD pressiteated on leitavad SIIN.

Raport avaldati ajal, mil Euroopa Liidus toimub aktiivne arutelu alkoholipoliitika teemal. Käesoleva aasta aprillis jõudsid Euroopa terviseministrid ühisele meelele, et vaja on ühist EL-i alkoholipoliitikat. Samal kuul kiitis Euroopa Parlament heaks resolutsiooni, mis kutsub uue Euroopa alkoholistrateegia koostamisele. Need üleskutsed on mõlemad reageeringuks Euroopa Komisjoni vähesele initsiatiivile, peale seda, kui Euroopa Liidu esimene alkoholistrateegia lõppes 2012. aastal.

“OECD raport on taas ka oluline puzzletükk meie riiklikku alkoholipoliitilisse diskussiooni. Taaskordne oluline organisatsioon rõhutab poliitiliste meetmete olulisust ja efektiivsust,” ütles Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. “Poliitikutele, kes mõistavad alkoholipoliitika olulisust on see heaks abivahendiks. Nende jaoks, kes püüavad põhjendada, miks neid meetmeid ei peaks rakendama, muutub seljatagune üha hõredamaks.”

OECD raporti järeldusi:

– Ka kõige kallimad alkoholipoliitikad on siiski kuluefektiivsed.
– Poliitikad mida rakendatakse tervishoiu süsteemis on kõige kulukamad, kulukuselt järgnevad neile joobes juhtimise piirangute jõustamised ning töökoha põhised programmid. Hinna ja regulatiivsed poliitikad on märkimisväärselt vähem kulukad.
– Kõrgemalt haritud inimesed ja inimesed kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega joovad suurema tõenäosusega alkoholi. Madalama hariduse ning sotsiaalmajandusliku staatusega mehed, kui ka kõrgemalt haritud ja kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega naised, tarbivad suurema tõenäosusega alkoholi riskantsel viisil.
– Uuritud riikides juuakse üle 50% alkoholist ära 20% kõige enam alkoholi tarvitava elanikkonna poolt.
– Kuigi alkoholipoliitikad peaks olema suunatud esmalt liigtarvitajatele, on selliseid meetmeid üsna vähe. Esmatasandi arstid võivad täita olulist rolli kahjustava alkoholi tarvitamise käsitlemisel ning politseipoolne joobes juhtimise regulatsiooni jõustamine on võtmetähtsusega liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamisel.
– Samas on vaja rakendada laiemaid meetmeid, et toetada neid peamiselt liigtarvitajatele suunatud sekkumisi. Alkoholi hinna tõstmine võib parandada elanikkonna tervist ja kahjustava joomise vähendamiseks võib olla efektiivsem hindade tõstmine just turu odavamas segmendis. Alkohoolsete toodete reklaamimise reguleerimine annab lisaväärtust.
– Ühendades alkoholipoliitikad ühisesse kõikehõlmavasse strateegiasse, tõstaks märkimisväärselt nende mõju.

Book your tickets