Passiivse joomise näide Taanist

Kui koguda andmeid, mil moel ja kui palju inimesed saavad häiritud/rünnatud/kannatada kellegi alkoholi tarvitamise pärast, millised need arvud meil oleks? Taanis näiteks on seda uuritud ja seal siis sellised näitajad. Aitab ehk probleemi veidi piltlikustada. Taani elanike arv on umbes 5.6 miljonit. Alkoholi keskmine tarvitatud kogus 2013. aastal oli Taanis täiskasvanud elaniku kohta 10,5 liitrit. Eestis samal ajal 11.8 liitrit.

Taani_kahju

Book your tickets